DALA IN DE ACTUALITEIT

Momenteel staat het gebruik van laser, licht en op energie gebaseerde behandelingen erg in de belangstelling. U kunt geen tijdschrift openslaan of er is wel weer een spectaculair apparaat op de markt. De kapper in de buurt biedt laserontharing aan en de schoonheidsspecialiste heeft de “nieuwste” Fraxel en biedt u een korting bon aan. Het grootste probleem is dat er geen toezicht is op de behandelaar die u deze therapie aanbiedt. Er zijn geen richtlijnen hiervoor door de overheid en Inspectie van Volksgezondheid uitgegeven. Er is een soort “vrije markt” ontstaan waarbij de industrie bepaald wie de behandelingen doet. U als cliënt weet dus niet of uw behandelaar dit mag doen maar u gaat uit van de vertrouwensrelatie en het feit dat uw behandelaar zegt dat dit mag.

De Inspectie van Volksgezondheid meldt in de media zich zorgen te maken over het behandelaanbod in privéklinieken en de plastisch chirurgen gaan daarvoor richtlijnen opzetten.

 

Als het gaat om laser en licht gerelateerde behandelingen is er maar 1 orgaan  welke deze richtlijnen kan vaststellen en dat is de DALA:  de gespecialiseerde beroepsvereniging voor deze behandelingen.  In overleg met beroepsverenigingen van o.a. daartoe opgeleide para medische professionals staat hierbij de controleerbaarheid van de behandelaars d.m.v. een BIG registratie voorop.

 

NEN: Nederlandse normalisatie commissie

 

In de NEN worden richtlijnen en eisen opgesteld voor allerlei producten en diensten, van stopcontacten, magnetrons tot nu ook medische diensten.  Elk land heeft een Normalisatie Commissie die nationale richtlijnen opstelt samen met de producenten of gebruikers. Dit keer is de NEN betrokken bij de richtlijnen voor “esthetisch chirurgische dienstverlening”. Hierbij zijn verschillende medische partijen uitgenodigd om middels  een “levend document”  te komen tot bruikbare en door de beroepsgroep aanvaarde eisen. Tot onze verbazing vielen alle lasers, licht en op energie gebaseerde technieken hier ook onder. Immers dit zijn geen chirurgische behandelingen, maar veelal niet chirurgische methoden. De DALA is uitgenodigd in de NEN om zich juist op deze tak te concentreren en haar kennis om te zetten in richtlijnen die op internationaal niveau moeten worden geaccepteerd. Als eerste stelregel betreft de apparatuur die in de toekomst gaat vallen onder de medische hulpmiddelen en dus enkel en alleen door een BIG (medisch register)  geregistreerde behandelaar mogen worden uitgevoerd. Dat zijn niet alleen artsen, maar artsen, huidtherapeuten of verpleegkundigen die zich bekwaamd hebben in de techniek en competent zijn in de uitvoering daarvan.

 

CEN: European Committee for Normalization

 

De CEN is het internationaal orgaan dat middels delegaties van de nationale NEN’s het eerste werkdocument betreffende de richtlijnen voor esthetisch chirurgische diensten heeft geschreven. Dit document wordt dan weer in de nationale NEN’s besproken en bijgewerkt. De laatste vergadering van de CEN was in september 2011 in Rimini, Italië. Hierbij was de DALA-voorzitter  als delegatie lid van de Nederlandse NEN aanwezig welke tevens ook lid is van het bestuur van de  ELA ( European Laser organisation). Namelijk ook op Europees niveau is er een overkoepelend orgaan die het gebruik en de ontwikkeling van lasers en andere energie technieken verenigt. De ELA is een toehoorder van de CEN en had heel veel aanmerkingen op de opvallende stellingname van de plastisch chirurgen die zich de techniek van lasers toe-eigenden. Het toepassen van deze behandelingen is namelijk niet opgenomen in de opleiding tot plastisch chirurg.  Ook  dermatologen, KNO artsen, huisartsen, algemeen artsen, cosmetisch artsen, huidtherapeuten en verpleegkundigen waren het hierover eens. Tijdens de laatste CEN vergadering is aan de ELA, en dus ook aan de Nederlandse NEN, toegezegd dat er speciale richtlijnen voor het gebruik van lasers, licht en op energie gebaseerde apparatuur komt waarbij de ELA gevraagd is deze richtlijnen aan te geven. Een dikke plus voor de herkenning van dit vakgebied en ook een dikke plus voor de DALA.

 

Het belang daarvan voor u?

 

De DALA is lid van de Nederlandse Normalisatie Commissie (NEN)  en ontwikkelt hierin de richtlijnen voor het gebruik van deze technieken. Ook richt de DALA zich op de ontwikkeling van een geregistreerde en erkende opleiding in dit gespecialiseerde gebied van cosmetische behandelingen. De DALA is actief in de Europese Normalisatie Commissie (CEN) waarbij richtlijnen voor de behandelingen en competenties voor de behandelaar worden vastgelegd. Dat betekent dat als u kiest voor een behandeling door een BIG geregistreerde professional, zoals DALA leden dit zijn voor laser en licht, u mag verwachten dat deze behandelaar ervaren en competent is op dit gebied en op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen.

Bij de standaard van behandeling door een DALA lid hoort het volgende

 • Gedegen medische intake van de cliënt
 • Goede voorlichting betreffende de behandeling
 • Duidelijk verwachtingspatroon over de resultaten en de risico’s
 • Bespreken van alternatieven of herhaalbehandelingen
 • Behandeling in kosten vooraf schriftelijk vast te leggen
 • Toestemmingsformulieren en schriftelijke adviezen vooraf aan te bieden
 • Altijd bereikbaar voor opvang en probleemoplossing na de behandeling
 • Melden van complicaties
 • Behandelen van complicaties ofwel deze gericht door te sturen voor verdere opvang
 • Handelen volgens protocol en de nieuwste standaard
 • De behandelaar is ervaren in meerdere indicaties en meerdere types van laser, licht en op energie gebaseerde technieken
 • De behandelaar wordt middels visitatie door medische professionals gecontroleerd op naleving van de officiële richtlijnen